อนุทิน 74358 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม้จะล่วงเข้ามาปลายมกราคมแล้ว ประเทศของเราดีจังเย็นสบาย  อ่านดูจากรายงานข่าวภูมิอากาศตามสื่อต่างๆ ทุกภาคยังมีอากาศหนาวเย็น สำหรับภาคเหนือและอีสานตอนบน เหตุเพราะทำเลที่ตั้งแน่นอนว่าย่อมหนาวกว่าภาคอื่นเป็นธรรมดา หลายคนชอบอากาศหนาว ซึ่งนานๆจะมีให้ชื่นชม เคยมีคนกล่าวอย่างติดตลกไว้ว่า ไทยเรามีเพียงสองฤดูเท่านั้น ไม่ใช่สามอย่างที่เคยถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่ชั้นประถม คนช่างกระแนะกระแหนว่า มีเพียง ฤดูร้อนกับฤดูร้อนมาก ฉันเองก็เกือบจะคล้อยตามไปกับเขาเหมือนกัน ครับวันนี้ว่าง ชวนเพื่อนขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถนนเมนเชื่อมต่อระหว่างจันทบุรีกับสระแก้ว ไม่สะดวกบ้างเพราะมีเพียงสองเลน แต่ธรรมชาติสองข้างถนนยังเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศชนบท

เข้าไปเที่ยววัดสอยดาวเหนือ ใกล้เชิงเขาสอยดาว เป็นวัดธรรมยุติ สาขาวัดเขาสุกิม ของพระอาจารย์สมชาย ร่มรื่นสุดสุด พบต้นยางขนาดใหญ่มากต้นหนึ่ง ขนาดหลายคนโอบ หายาก งดงามยิ่งนัก

big  tree

เขียน 27 Jan 2011 @ 09:45 () แก้ไข 27 Jan 2011 @ 10:07, ()


ความเห็น (0)