อนุทิน 74199 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๔ อบรมโครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรม  ครู ๒ คน  นักเรียน ๕ คน
  • ได้เรียนรู้คู่คมเลนส์  ที่สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุน ทำหนังสั้นเรื่อง
    "ย้อนรอยมรดกเมืองดอนตูม"  เพื่อกลับมาทำหนังสั้นให้สำเร็จ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)