อนุทิน 74144 - ราชิต สุพร

ถนนทางเดิน..แห่งสติ...

เส้นทางที่ทำให้มีสิ่งกีดขวางเยอะๆ ทำให้การเดินเราจะเดินอย่างระวังตัวเองมากขึ้น
ตอนเช้าๆ หลังจากเข้าแถวทำความเคารพธงชาติเสร็จ นักเรียนทุกระดับชั้นก็จะเดิน
ผ่าน.."ถนนทางเดินแห่งสติ" ก่อนเข้าห้งเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา..
ที่มา
เขียน 20 Jan 2011 @ 06:49 () แก้ไข 20 Jan 2011 @ 06:50, ()


ความเห็น (0)