อนุทิน 73944 - กศน.ตำบลกุดเค้า

ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ กศน.มัญจาคีรี

เขียน 13 Jan 2011 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)