อนุทิน #73944

ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ กศน.มัญจาคีรี

เขียน:

ความเห็น (0)