อนุทิน 73902 - p'yorm

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มนุษย์ เอาชนะกันไปใย ...เพื่อความยิ่งใหญ่ของตน  หรือเพื่อมูลเหตุใดในการกระทำ ...

รอยร้วคงยากประสาน ...คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก ...เพื่อนร่วมงานเราเลือกไม่ได้  เราต้องยอมรับในความแตกต่างนั้นนะหรือ เพียงเพราะ....เชื่อว่าตนเกิดก่อน ทำงานก่อน ต้องทำตามสิ่งที่ตนต้องการ ...เหตุผลไม่สำคัญเท่า...ฉัันต้องชนะ นี่คือ มนุษย์
 แล้วความสงบใจ ...จะมีใ้ห้เห็นหรือไม่ ..คำขวัญของเด็ก นำมาปรับนิสัยผู้ใหญ่บ้างคงดี

เขียน 11 Jan 2011 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)