อนุทิน 73700 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ฉันตบะแตกสอบไม่ผ่านสิ่งที่มากระทบอารมณ์หลายเรื่อง...
    ...น้ำใสที่ยังมีตะกอนขุ่นอยู่ข้างล่างย่อมก่อโทษให้เจ้าของน้ำฉันใด
    อารมณ์ขุ่นมัวและโกรธเคืองย่อมทำลายเจ้าของจิตฉันนั้น...
เขียน 06 Jan 2011 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)