อนุทิน 73651 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Don Quixote: Man of La Mancha 2

com in ชีวิตที่พอเพียง : ๑๑๕๖. คนบ้า gadget 

Don Quixote ผลงานของ Cervantes นักประพันธ์ชาวสเปญ

To dream ... the impossible dream ...
To fight ... the unbeatable foe ...
To bear ... with unbearable sorrow ...
To run ... where the brave dare not go ...

To right ... the unrightable wrong ...
To love ... pure and chaste from afar ...
To try ... when your arms are too weary ...
To reach ... the unreachable star ...


มีต่อ

เขียน 05 Jan 2011 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)