อนุทิน #73547

เริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๕๔ คิดแต่งกลอนอวยพร อาจไม่สละสลวยเท่าใดนัก แต่ดีกว่าเอาของเขามาแล้วกัน  คิดเข้าข้่างตัวเองไว้ก่อน

เขียน:

ความเห็น (0)