อนุทิน 73523 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 6 :

(ต่อ)ดิฉันภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานในหน้าที่นี้ และได้ทำอย่างครบถ้วนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แม้ความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้แสดงออกไปจะไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมทั้งหมด แม้คำตักเตือนทั้งหลายจะไม่ทำให้เกิดหิริและโอตตัปปะแก่ผู้เกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆ แต่วิบากของกรรมทั้งหลายที่ทำย่อมมีอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย และพึงหวังได้ว่าจะได้เห็นผลในชาตินี้แน่นอน

"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ    พระราโชวาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เขียน 31 Dec 2010 @ 21:04 () แก้ไข 31 Dec 2010 @ 21:14, ()


ความเห็น (0)