อนุทิน 73509 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2:เปลี่ยนป้ายชื่อ”

การเปลี่ยนจากวิทยาลัย.A ยกขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัย A จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารดำเนินงานให้เป็นแบบมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วเหมือนกับที่ “เปลี่ยนป้ายชื่อ” เป็นมหาวิทยาลัย

ด้วยความเข้าใจใน “ความเป็นมหาวิทยาลัย” จึงรู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากคณาจารย์ให้โอกาสทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (จากตัวแทนคณาจารย์) ขอยืนยันว่าได้ทุ่มเทความพยายามในการทำงานในหน้าที่นี้ให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตนและสมกับที่คณาจารย์ให้ความไว้วางใจด้วยความตรงไปตรงมา ในกาลที่จะครบวาระของการดำรงตำแหน่ง เมื่อมาทบทวนว่า ในการทำหน้าที่นี้ได้ทำแล้วเพียงใด ก็อาจจำแนกได้ ๒ ส่วน คือ(มีต่อ)

เขียน 31 Dec 2010 @ 09:51 () แก้ไข 31 Dec 2010 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)