อนุทิน 73207 - kmsabai

  ติดต่อ

ได้เรียนรู้เรื่องเวชระเบียนเพิ่มเติมมากขึ้น  หลังได้พูดคุยกับพี่หัวหน้าเวชระเบียน  สรุปคือ ความครบถ้าน   ความถูกต้อง  ความทันเวลา

ปัญหาคือตอนนี้มันไม่ค่อยทันเวลาครับ  สารภาพพี่เขาไปว่าตอนนี้ทำได้70 เปอร์เซ็นต์ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)