อนุทิน #73162

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันกลับจากอบรมถึงโรงเรียนบ่ายสามโมง  รีบกลับมาสอนนักเรียน...
    ได้อีกหนึ่งชั่วโมง...ขอบคุณตัวเองที่รู้จักหน้าที่  ใช้เวลาของราชการให้เกิด
    ประโยชน์อย่างเต็มที่
  เขียน:  

ความเห็น (0)