อนุทิน 73037 - กศน.ตำบลกุดเค้า

วันแรกของการกรอกข้อมูลรายบุคคล และจัดทำรายชื่อคณะกรรมการ ศรช.ส่ง กศน.ขอนแก่น หนึ่งภารกิจการนำคอมพิวเตอร์ลงสู่ ศรช.หมู่บ้าน และกิจกรรม "เยาวชนพบกันหลังเรียน"

เขียน 17 Dec 2010 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)