อนุทิน 72886 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow95]ความเข้าอกเข้าใจ ความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกเอื้ออาทร ความเคารพนับถือกัน รวมไปถึงการรู้จักซาบซึ้งกับโลกรอบข้างนั้น สามารถส่งผ่านผิวสัมผัส สายตา จมูก และปาก หรือเครื่องมือการรับรู้ที่เหลือ โดยปราศจากถ้อยภาษาได้อย่างไรละหรือ....นอกเสียจาก การสัมผัสด้วยหัวใจ.

Ico64
เขียน 15 Dec 2010 @ 14:51 () แก้ไข 15 Dec 2010 @ 14:52, ()


ความเห็น (0)