อนุทิน 72882 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โชคดีที่มี "ครูดี"

Comment in ค่าแห่งความเป็นครูอยู่ที่ศิษย์เฝ้าคิดถึง

meepole เป็นคนหนึ่งที่เล่าให้นักศึกษาฟังเสมอว่า meepole  ตั้งแต่เด็กโชคดีที่มี "ครูดี" และเห็นตัวอย่างครูดี มีคุณธรรมของความเป็นครู ทำให้เมื่อเรามาเป็นครู จึงต้องทำให้ได้อย่างน้อยเท่ากับที่ครูทำกับเรา และจะพยายามทำต่อไป

จนบัดนี้สวดมนต์ก่อนนอนแล้ว จะอุทิศอานิสงค์ไปให้ครูทุกคนเสมอ

สำหรับเราเองแล้ว ค่าความเป็นครู อยู่ที่ขณะที่เราเป็นครูนั้นเราได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องเต็มที่แล้วหรือยัง มีคุณธรรมในตัวเองที่สามารถสอนและเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์เห็นและปฎิบัติตามได้  สักวันหนึ่งเมื่อเขาจบและเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะรู้เองว่าที่ครูดุ ว่ากล่าว ตักเตือนเสมอๆนั้น เพราะครูคือผู้ให้ ที่ต้องให้ทั้งความรู้ไว้เลี้ยงชีวตและคุณธรรมไว้เลี้ยงจิตใจ เพื่อจะมีชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เบียดเบียนสังคม

เขียน 15 Dec 2010 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)