อนุทิน 72865 - ครูนอกระบบ

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553 อำเภอพลมีการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จังหวัดขอนแก่น  นักศึกษา ศรช.ทต.เมืองเมืองพล บ้างคนมาส่งการบ้าน เพราะแจ้งงดการพบกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง

    จากการดูการนับคะแนนบ้างจุด ยังมีบัตรเสียอยู่จำนวนหนึ่ง  ทำให้คิดได้ 2 อย่างคือ เป็นผู้เพิ่งใช้สิทธิครั้งแรกยังไม่เข้าใจการกากบาทที่ถูกต้อง หรืออาจเป็นผู้สูงอายุ ฉะนั้นในเขตชุมชนเมืองบัตรเสียน่าจะไม่มีเลย ทำให้ตระหนักถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และบ่งบอกถึงความสำเร็จของการศึกษาไปถึงไหน...ที่น่ากลัวคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  บุคคลเหล่านั้นหายไปไหน? ทำไมจึงนอนหลับทับสิทธิ์ของตนเอง...

เขียน 14 Dec 2010 @ 19:52 ()


ความเห็น (0)