อนุทิน 72745 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow93]ความหลากหลายล้วนก่อเกิดมาจากจิดข้างในของคนเราต่อสิ่งนั้นๆ ที่ได้สัมผัส   ภาษาอภิธรรมท่านว่า "จิตวิจิตร" หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากธรรมดา สูงจนน่าอัศจรรย์ล้วนมาจากจิตเป็นบ่อเกิด เช่นเดียวกันคนเรามองเห็นความดีความชั่วก็ล้วน สามารถทำดีทำชั่วได้  ล้วนออกมาจากความคิดจิตใจ แปลกนะสิ่งที่เรียกว่าใจเล็กๆนี่ สามารถเก็บความคิด ความรู้สึกเอาไว้ตั้งมากมายไม่รู้กี่พันล้านกิ๊กฯ จนเกิดเป็นนิสัยของคนๆนั้น(สันดาน)ติดตัวไป หรือเรียกอีกอย่างว่าบุคลิก

 

Ico64
เขียน 09 Dec 2010 @ 22:32 () แก้ไข 09 Dec 2010 @ 22:33, ()


ความเห็น (0)