อนุทิน 72606 - mee_pole

  ติดต่อ

King of kings

ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญและแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยและทั่วโลก

"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"...ต้องไม่ทุจริต รักศักดิ์ศรี มีสำนึกในหน้าที่

มีคุณธรรม ต้องละอายต่อความชั่ว เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)