อนุทิน 72606 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

King of kings

ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญและแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยและทั่วโลก

"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"...ต้องไม่ทุจริต รักศักดิ์ศรี มีสำนึกในหน้าที่

มีคุณธรรม ต้องละอายต่อความชั่ว เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ

เขียน 05 Dec 2010 @ 07:39 ()


ความเห็น (0)