อนุทิน 72581 - ราชิต สุพร

  ติดต่อ

ปล่อยวางได้ ใจก็เป็นสุข...

ให้เราจำคำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ความยึดมั่นเป็นตัวทุกข์
มีความยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์ 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)