อนุทิน 72551 - ราชิต สุพร

  ติดต่อ

โจทย์คณิต(ยังไม่เข้าใจ)ให้ทวนคิดคนละ 2 ข้อ

การมองเห็นภาพค่าพายหลังจากเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านความเข้าใจ
  เขียน:  

ความเห็น (0)