อนุทิน 72551 - ราชิต สุพร

โจทย์คณิต(ยังไม่เข้าใจ)ให้ทวนคิดคนละ 2 ข้อ

การมองเห็นภาพค่าพายหลังจากเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านความเข้าใจ
เขียน 03 Dec 2010 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)