อนุทิน 72502 - เตวิชโช

  ติดต่อ

๕ ธันวามหาราช

ขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ธรรมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

จงทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

สรรพพรใดๆที่สมเด็จพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระราชทานแก่ ผสกนิกรชาวไทย ขอสรรพพรนั้นๆ

จงเป็นปฏิพรย้อนอภิบาลรักษา ตามสมควรแก่เจตนาแห่งอาตมภาพด้วยเทอญ

ขอถวายพระพร

  เขียน:  

ความเห็น (0)