อนุทิน 72442 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สังคมเรายกย่อง"เปลือก"

ดี-ชั่ว เหมือน ขาว-ดำ (4)

ไปแสดงความเห็นใน blog คนดีวันละคน โดย Prof. Vicharn

(ต่อ) และหลายครั้งที่สังคมเรายกย่องเปลือกที่เห็น มากกว่าตัวตนที่เป็น คนที่มีแต่เปลือกสวย (ไม่มีแก่น) จึงได้รับการชื่นชม ซึ่งเป็นอันตรายยิ่งโดยเฉพาะหากเขาผู้นั้นเป็นผู้บริหารองค์กร เพราะเขาจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเรื่อยไป คุณภาพการศึกษาจึงถูกพัฒนาไปทางวัตถุ ตึกสวย แอร์พร้อม แต่ไม่มี-ขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน เพราะการชื่นชมและประเมินของท่านที่มีคุณภาพเหล่านั้น น่าเศร้าใจแทนมากที่ท่านเหล่านั้นมีโอกาสสร้าง แต่ไม่ใช้โอกาส

เขียน 30 Nov 2010 @ 22:01 () แก้ไข 30 Nov 2010 @ 23:43, ()


ความเห็น (0)