อนุทิน #72253

การอบรมเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรมไดมอนด์

(ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)  พบกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่น่าสนับสนุนต่อเช่น หมู่ 1 , 3

ตำบลกะเปา

เป้าหมายใหม่ๆ ยังมีอยู่  อยู่ที่เราจะค้นหาและพัฒนาให้ถูกทาง

หรือยังคงยึดเป้าหมายเดิม  ที่ไม่ดีไปกว่านี้แล้ว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)