อนุทิน 72253 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

การอบรมเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรมไดมอนด์

(ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)  พบกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่น่าสนับสนุนต่อเช่น หมู่ 1 , 3

ตำบลกะเปา

เป้าหมายใหม่ๆ ยังมีอยู่  อยู่ที่เราจะค้นหาและพัฒนาให้ถูกทาง

หรือยังคงยึดเป้าหมายเดิม  ที่ไม่ดีไปกว่านี้แล้ว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)