อนุทิน #72143

น้องขวัญ สอบตรงติด 2มหาวิทยาลัย  วันนี้ไปเป็นเพื่อนลูก ที่เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กลับมาประชุมเพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคม Ph.D.

เขียน:

ความเห็น (0)