อนุทิน 72111 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow92] ..ที่สุดแล้วไม่ต้องมีอีกฝ่ายมาทำความดีให้ด้วยหรอก  เพียงแค่มีใครเห็นหรือยอมรับความดีในตน  หรือแม้กระทั่งเชื่อว่าตนมีความดี  เท่านี้ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณธรรมความใฝ่ดีผุดขึ้นมากำราบความเห็นแก่ตัวลงได้อย่างนิ่มนวล...

Ico64
เขียน 19 Nov 2010 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)