อนุทิน 72085 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

....นานเนาจึงล่วงรู้             ความจริง
ชีวิตเรียบง่ายยิ่ง                 รับรู้
ตัณหาเกาะเป็นปลิง           พึงสลัด   ไกลนา
ขันติเพียรต่อสู้                   จึ่งพ้นเวียนวน....

                                                   ดอกไผ่

  เขียน:  

ความเห็น (0)