อนุทิน 72071 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พ่อแม่จำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูก

ในเรื่องศีลธรรมจรรยาทำให้เด็กขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)