อนุทิน 72042 - เสี่ยวิทย์

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

อุทกภัย ปี 53 เป็นกรณีพิเศษ  ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

ได้โดย ผ่อนคลายระเบียบที่เกี่ยวข้องไปก่อน ความ

ถ้าทายของเกษตรตำบล  อยู่ที่ความสามารถในการ

ตรวจสอบ อย่างเป็นกระบวนการ การมีส่วนร่วมจาก

ส่วนต่างๆ และอยู่ในกรอบเวลา  ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

ให้หนักใจแต่ประการใด

เขียน 17 Nov 2010 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)