อนุทิน 71873 - แอมแปร์~natadee

วันศุกร์สอนวิทย์ ชั้น ป.6  เรื่อง  การเจริญเติบโตของร่างกาย  พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของร่างกาย...หนุ่ม ๆ หลายคนที่มีทัศนคติเชิงลบเมื่อพูดถึงอวัยวะ  นม   จู๋  จิ๋ม ทั้งที่อวัยวะทั้งสามก็คืออวัยวะTรรมดาเช่นเดียวกับปาก   จมูก   ตา  แขน  ขา  ที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กให้ค่าของอวัยวะนม  จิ๋ม  จู๋ แตกต่างไปจากอวัยวะอื่น ๆ นั่นเอง  มีเด็กผู้ชาย สาม-สี่ คนพูดจาเหยียดหยามนมของผู้หญิง  เลยบอกเด็ก ๆ ไปว่า...พวกเธอทั้งหลายเริ่มต้นการเจริญเติบโตด้วยนมผู้หญิงทั้งนั้น...เด็ก ๆ หัวเราะกันครืน...พวกเธอดื่มน้ำนมจากนมของผู้หญิงที่เธอเรียกว่าแม่มิใช่หรือ...ถ้าพวกเธอคิดว่านมผู้หญิงคือสิ่งที่พวกเธอหยิบยกมาพูดแบบเหยียดหยามก็เท่ากับเธอกำลังเหยียดหยามแม่เธอด้วย...เงียบกริบ...จ้องหน้าเด็กโดยทั่ว...ผ่านไปชั่วอึดใจ...มีเด็กผู้ชายบางคนหลบตา  บางคนจ้องหน้าและเริ่มมีน้ำตาคลอเบ้า...สิ่งดี ๆ กำลังเริ่มต้น  คือ  ความหวังของฉัน

เขียน 13 Nov 2010 @ 23:18 ()


ความเห็น (0)