อนุทิน 718 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วางแผนการ backup data ทั้งหลายให้ complete กว่านี้ แต่คิดยังไงก็วนอยู่แถวต้องซื้อ hardware เพิ่มอยู่ดี

แสดงว่ายังคิดไม่ทะลุปรุโปร่ง คิดต่อไป...

เขียน 16 Apr 2008 @ 07:32 ()


ความเห็น (0)