อนุทิน #71749

๑๑ พ.ย. ๕๓ เวลา ๗.๓๐ น. ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ที่ตั้ง ศรช.หนองหญ้าข้าวนก  เพื่อช่วยเตรียมงานการประกวดหมู่บ้าน อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

เขียน:

ความเห็น (0)