อนุทิน 71749 - กศน.ตำบลกุดเค้า

๑๑ พ.ย. ๕๓ เวลา ๗.๓๐ น. ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ที่ตั้ง ศรช.หนองหญ้าข้าวนก  เพื่อช่วยเตรียมงานการประกวดหมู่บ้าน อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

เขียน 10 Nov 2010 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)