อนุทิน 71144 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

ภารกิจวันนี้ ภาคเช้า (กำลัง)ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการวิจัย comsist  ณ เวลานี้ อ.สุกรี หลังปูเต๊ะ หัวหน้าโครงการวิจัย กำลังนำเสนอภาพรวมของโครงการให้ที่ปรึกษาฟังครับ

ส่วนช่วงบ่ายกลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อประชุมกรรมการบริหารต่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)