อนุทิน 71144 - จารุวัจน์ شافعى

ภารกิจวันนี้ ภาคเช้า (กำลัง)ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการวิจัย comsist  ณ เวลานี้ อ.สุกรี หลังปูเต๊ะ หัวหน้าโครงการวิจัย กำลังนำเสนอภาพรวมของโครงการให้ที่ปรึกษาฟังครับ

ส่วนช่วงบ่ายกลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อประชุมกรรมการบริหารต่อ

เขียน 27 Oct 2010 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)