อนุทิน #70932

กำลังใช้ความคิดเรียบเรียงงานระยะที่สอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีหลายกรอบงานที่ต้องเดิน ที่สำคัญอยากให้มีวาระเช็คบิลบางหน่วยงานด้วย ฮือ ขอเล่นบทดุบ้างสักครั้ง 

เขียน:

ความเห็น (0)