อนุทิน 70849 - รีไซเคิลแมน

การแก้ไข ฮาร์ดดิส แบบ SATA บางรุ่นที่เวลาลง XP Service Pack 3 ไม่ได้ (มองไม่เห็น)

  • ให้เซ็ตที่ Cmos เปลี่ยนค่าจาก SATA เป็น IDE แล้ว Save Change
  • ลองลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
  • เมื่อลงเสร็จ ให้แก้ค่ากลับคืนเป็น SATA เหมือนเดิม
เขียน 18 Oct 2010 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)