อนุทิน #70809

  ติดต่อ

เป็นธรรมดาของปุถุชน  ที่เห็นความผิดของผู้อื่นอย่างชัดเจน แต่ไม่เคยเพ่งโทษตนเองเลย

เช้านี้ ความแปลกแต่จริงก็ยังปรากฏอย่างชัดเจน ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจง หรือรับผิดชอบใดใด

สงสัยยังไม่มีกรัจอกข่าว ไปรายงาน ละลายไปกับสายฝนแล้วกระมัง

แต่หากเป็นเรื่อง ขัดผลประโยชน์ของตน หรือ ความริษยา เข้ามาบดบังความเป็นกัลยาณมิตร ละก็ เห็นผิดเป็นชอบอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

นี่ละ มนุษย์ขี้เหม็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)