อนุทิน 70762 - ณัฐพัชร์

ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำสังคม

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ "ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำสังคม" โดย คณะกรรมการปฏิรูป (สปร.) เริ่มขึ้นแล้วที่หอประชุมธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดสดโดยทีวีไทย

เขียน 17 Oct 2010 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)