อนุทิน 70663 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

เย้ๆๆ  สัปดาห์นี้ ได้งานมากกว่าปกติ

ช่วยอบรมปาล์มน้ำมัน  ของตำบล ถ้ำสิงขร  ท่าขนอน  และบ้านทำเนียบ

3 งาน ได้ผลต่่างๆ กัน ความสำเร็จต่างๆ กัน  แต่สาระคัญคัญอยู่ที่

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของตนเองได้ดีแค่ใหน เพื่อให้ได้ผลที่น่าพอใจ

    1.1 ความรู้ทางวิชาการที่พร้อมนำออกมาใช้ เท่าที่เกษตรกรสนใจไม่ต้องทุกเรื่อง

    1.2 วิธีการ หรืออุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    1.3 การทำงานเป็นทีมในคณะของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทีม

    1.4 บรรยากาศและอารมณ์ร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

    1.5 ความรู้สึกตอนจากกัน สายสัมพันธ์และความมั่นใจที่เกษตรกรมีต่อ

         เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

ทำให้นึกถึง พี่จรัญ จันทะโน  อ.พระแสง  ที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากๆๆ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)