อนุทิน 70663 - เสี่ยวิทย์

เย้ๆๆ  สัปดาห์นี้ ได้งานมากกว่าปกติ

ช่วยอบรมปาล์มน้ำมัน  ของตำบล ถ้ำสิงขร  ท่าขนอน  และบ้านทำเนียบ

3 งาน ได้ผลต่่างๆ กัน ความสำเร็จต่างๆ กัน  แต่สาระคัญคัญอยู่ที่

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของตนเองได้ดีแค่ใหน เพื่อให้ได้ผลที่น่าพอใจ

    1.1 ความรู้ทางวิชาการที่พร้อมนำออกมาใช้ เท่าที่เกษตรกรสนใจไม่ต้องทุกเรื่อง

    1.2 วิธีการ หรืออุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    1.3 การทำงานเป็นทีมในคณะของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทีม

    1.4 บรรยากาศและอารมณ์ร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

    1.5 ความรู้สึกตอนจากกัน สายสัมพันธ์และความมั่นใจที่เกษตรกรมีต่อ

         เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

ทำให้นึกถึง พี่จรัญ จันทะโน  อ.พระแสง  ที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากๆๆ

 

เขียน 14 Oct 2010 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)