อนุทิน 70594 - รีไซเคิลแมน

การอ่านและการฟัง มีความสำคัญมากทีเดียว...

การอ่านและการฟัง มีความสำคัญมากทีเดียว....

ทำอย่างไรให้ การอ่านและการฟัง เป็นเรื่องที่สำคัญ ?

ทำอย่างไรให้ ทุกคนเห็นความสำคัญ ของการอ่านและการฟัง ?

เขียน 13 Oct 2010 @ 00:41 () แก้ไข 13 Oct 2010 @ 00:49, ()


ความเห็น (0)