อนุทิน 70549 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้ยินบ่อยมาก แล้วก็เป็นจริงด้วย ศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้มีจุดร่วมที่เหมือนกัน  อย่างน้อยก็หนึ่งอย่าง คือ สอนให้คนทำความดี ไม่แนะนำหรือส่งเสริมให้ประพฤติชั่ว ข้อนี้ศาสดาทุกพระองค์เจ้าของลัทธิความเชื่อ ที่รู้จักกันในชื่อ ศาสนา เห็นตรงกัน

พุทธวิธีกำจัดทุกข์ ในเรื่องปัจจุบันธรรม ที่ว่าอย่าลุ่มหลงอดีต และอย่ากังวลกับอนาคต จงอยู่กับปัจจุบัน ข้อนี้ชาวพุทธผู้เคร่งครัดในวัฏปฏิบัติย่อมทราบดีกันอยู่แล้ว  คือให้มีสติ (เชือก) เพื่อผูกจิต (ลิง) ให้มาอยู่ กับอิริยาบทสี่ ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง และ นอน กระชับเข้ามาก็หมายถึงให้จิตมาอยู่กับขันธ์ (หลัก เสา หรือตอ) ให้มาดูกายดูจิต  ไม่ให้ส่งจิตออกนอก ซึ่งหลวงปู่ดุลยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่า การส่งจิตออกนอกเป็น สมุทัย เป็นคำสอนที่ตรงเป้าไม่มีอ้อมค้อม หมายถึง ถ้าไม่ต้องการผล (ทุกข์) ต้องระงับเหตุ (สมุทัย)

เห็นก็สักว่าเห็น ได้ยินก็สักว่าได้ยิน ได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่น....คำว่า “สัก” นี้แหละสำคัญนัก พูดง่าย ฟังง่าย แต่ปฏิบัติจริงยากเหลือประมาณ

เขียน 11 Oct 2010 @ 20:32 () แก้ไข 12 Oct 2010 @ 08:13, ()


ความเห็น (0)