อนุทิน 70506 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ฉันกำลังติดตามอ่านหนังสือ  กาลานุกรม  พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
    ของพระนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตโต)
    ยิ่งอ่านยิ่งเข้มข้น  อึ้ง  ทึ่ง  ช็อก  ในหลายเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
    ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังโดยแท้
  เขียน:  

ความเห็น (0)