อนุทิน 7039 - กวิน

กวิน

คนไม่มีราก@6921 อ่านเรื่อง ทวาร 6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง ของ ทพ.สม สุจิรา จบแล้วครับใช้เวลาอ่าน 3 วัน เค้าว่าผู้หญิงจะมีระบบประสาทการรับรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดีกว่าผู้ชาย ฉะนั้นผู้หญิงต้องใช้กำลังของสติมากกว่าผู้ชายในการกำหนดรู้ พิจารณาให้เท่าทันอารมณ์

คนไม่มีราก@7041  ไอน์สไตน์ พบ พระพุทธเจ้า ผมก็อ่านจบแล้วเหมือนกัน ตอนนี้กำลังอยากอ่านเรื่อง เกิดเพราะกรรมหรือความซวย ของ ทพ.สม สุจิรา เห็นวางแผงนานแล้วตอนโน้นจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ เพราะเห็นว่ากรรมยังตามไม่ทัน ตอนนี้กรรมเริ่มตามทันแล้วเลยอยากที่จะอ่าน ใครจะพอให้ยืมอ่านได้บ้างน้า...

เขียน 22 May 2008 @ 11:30 () แก้ไข 22 May 2008 @ 16:16, ()


ความเห็น (0)