อนุทิน 70303 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • กำหนดเวลาส่งผลคะแนนนักเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓...
  • จนเวลาผ่านพ้นไปหลายวันแล้ว   ครูบางคนก็ยังทำไม่เสร็จ...เพราะขาดระบบการบริหารจัดการด้านเวลา
  • หลายปีผ่านไปที่ฉันเฝ้าสังเกตการทำงานของเพื่อนร่วมงานบางคน  ไม่มีการพัฒนาหรือจะเป็นเช่นนี้จนเกษียณอายุราชการ
  • "ธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงยากจริงหรือ"   หรือเพราะไม่คิดจะเปลี่ยนกันแน่?  หรือเพราะขาดการฝึกวินัยในชีวิต ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)