อนุทิน 70303 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • กำหนดเวลาส่งผลคะแนนนักเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓...
  • จนเวลาผ่านพ้นไปหลายวันแล้ว   ครูบางคนก็ยังทำไม่เสร็จ...เพราะขาดระบบการบริหารจัดการด้านเวลา
  • หลายปีผ่านไปที่ฉันเฝ้าสังเกตการทำงานของเพื่อนร่วมงานบางคน  ไม่มีการพัฒนาหรือจะเป็นเช่นนี้จนเกษียณอายุราชการ
  • "ธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงยากจริงหรือ"   หรือเพราะไม่คิดจะเปลี่ยนกันแน่?  หรือเพราะขาดการฝึกวินัยในชีวิต ?
เขียน 04 Oct 2010 @ 11:45 () แก้ไข 04 Oct 2010 @ 11:47, ()


ความเห็น (0)