อนุทิน 70302 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  ดั้นด้นไปอบรมเสวนา
    "วิถีแห่งความสุข" ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ได้แง่คิดมุมมองที่งดงาม
  • แท้จริงความสุขค้นพบได้ที่ใจตนเองในภาวะที่สงบเย็นไร้การปรุงแต่งหาใช่แสวงหาจากผู้อื่น
  เขียน:  

ความเห็น (0)