อนุทิน 70220 - paque

  ติดต่อ

w9i]ydKIN ไตรลักษณ์   8nv คือ อนิจจา ทุกขัง อนัตตา

w9ilbd-k ไตรสิกขา  8nv คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)