อนุทิน #70220

w9i]ydKIN ไตรลักษณ์   8nv คือ อนิจจา ทุกขัง อนัตตา

w9ilbd-k ไตรสิกขา  8nv คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)