อนุทิน 70033 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียน เตรียมเครื่องนอนไปด้วยเพราะวันนี้มีงานเลี้ยงสังสรร 12 ราย
  • รองสมหมาย ผอ.สุจิตรา ครูสุทธิวรรณ ครูผู้ช่วยเยาวธิดา ครูเจษฏา ครูผู้ช่วยจิรัชญา ครูผู้ช่วยกิตติพร นักศีกษาฝึกประสบการณ์ 2 คน ครูอัตราจ้างสอบพนักงานราชการได้ 1 คน และพนักงานจ้างเหมา(ยกระดับวิทย์-คณิต) 2 คน
  • ส่งไฟล์ผ่านZido ให้สุรชัย เมื่อวานลงไว้หน้าจอไฟล์หาย โอนเงินให้ม้อนบวกค่าทำวิทยานิพนธ์ด้วย
  • ค่ำมีงานสังสรร สนุกสนานมาก รองผอ.เก่า ครูเก่ามาร่วม คือ รองสุนทร ปุ๋ย บัว ตั๋น จิรกานต์ ที่เชิญไว้ขาดสุเมธ(ไปอบรมลูกเสือ)
เขียน 28 Sep 2010 @ 15:25 () แก้ไข 28 Sep 2010 @ 22:35, ()


ความเห็น (0)