อนุทิน 69875 - แสงแห่งความดี...

แวะมาเขียนบันทึกไว้..เนื่องในวันมหิดล

 

มหิดล คือพระนาม ปิ่นสยาม พระราชบิดา

ที่โปรดเกล้าพระราชทานมา เป็นชื่อมหาวิทยาลัย 

 

อัตตานัง อุปมัง กเร เราจะทุ่มเทพลังกายใจ

เพื่อสนองพระบาทไท้ พระทรงมุ่งใจตั้งปณิธาน 

 

พวกเรา ชาวมหิดล ถ้วนทุกคน พร้อมรักสมัครสมาน

จะกอปรกิจ เทิดนามพระราชทาน ให้ตระการ ก้องหล้าทั่วฟ้าดิน

เขียน 24 Sep 2010 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)