อนุทิน 69875 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

แวะมาเขียนบันทึกไว้..เนื่องในวันมหิดล

 

มหิดล คือพระนาม ปิ่นสยาม พระราชบิดา

ที่โปรดเกล้าพระราชทานมา เป็นชื่อมหาวิทยาลัย 

 

อัตตานัง อุปมัง กเร เราจะทุ่มเทพลังกายใจ

เพื่อสนองพระบาทไท้ พระทรงมุ่งใจตั้งปณิธาน 

 

พวกเรา ชาวมหิดล ถ้วนทุกคน พร้อมรักสมัครสมาน

จะกอปรกิจ เทิดนามพระราชทาน ให้ตระการ ก้องหล้าทั่วฟ้าดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)