อนุทิน #69672

คนบางคนมักจะคิดง่าย ๆ ขอไปที...ลอก...ส่งให้ทันเวลา..เพื่อให้ตัวเองดูดี...มีความรับผิดชอบ...เป็นเช่นนี้เหมือน ๆ กันหมด...ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่รู้จักคุณค่าของตนเองโดยแท้

เขียน:

ความเห็น (0)