อนุทิน 69644 - เสียงเล็กๆ فؤاد

  ติดต่อ

วันนี้ได้นั่งพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านอย่างแบเลาะฮฺ แห่งชุมชนบ้านบาราโหม จ.ปัตตานี ผู้นำชุมชนที่สร้างพลังชุมชนอยู่อย่าพิเพียงและเพียงพอจนเป็นชุมชนต้นแบบใต้สันติสุข อยากบอกว่าองค์ความรู้ทฤษฎีอย่างปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนผนวกความรู้ทางศาสนา ยอมรับเลยว่านักวิชาการหลายๆท่านคงต้องยอมแพ้ในเรื่องวิถีคิดชีวิตการแก้ปัญหาด้วยวิถีชีวิตจริง

   อัลฮัมดุลิลละฮฺ...จริงๆๆๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)