อนุทิน 69295 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เมื่อรู้ว่าร่างกายแตกดับง่ายเหมือนหม้อน้ำ

พึงป้องกันจิตให้มั่นเหมือนป้องกันเมืองหลวง

แล้วพึงรบกับพญามารด้วยอาวุธคือปัญญา

เมื่อรบชนะแล้วพึงรักษาชัยชนะนั้นไว้

ระวังอย่าตกอยู่ในอำนาจมารอีก

(พุทธวจนะ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)