อนุทิน 69250 - หมอสีอิฐ

วันนี้ดูงานที่หน่วยปฐมภูมิของเมือง Bergen และฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัย....คิดถึงเมืองไทย

เขียน 08 Sep 2010 @ 05:00 ()


ความเห็น (0)